OGŁOSZENIE

Informujemy, iż:
– w dniu 19 grudnia (poniedziałek) planujemy przeprowadzenie egzaminu na kolejne stopnie kyu w sekcjach w Tarnobrzegu. Egzamin rozpocznie się o godz. 17:30
– natomiast w dniu 20 grudnia 2022r, (wtorek) planujemy przeprowadzenie egzaminu na kolejne stopnie szkoleniowe kyu w naszej sekcji w Padwi Narodowej. Egzamin rozpocznie się o godz. 18:30.
Do egzaminu mogą przystąpić członkowie klubu którzy:
– złożyli wypełnioną i opłaconą deklarację członkowską w Oyama Polskiej Federacji Karate na sezon 2022/2023 r.
– uczęszczali systematycznie na treningi przez ostatnie trzy miesiące i posiadają uregulowane wszystkie składki członkowskie za sezon 2022/2023
Koszt egzaminu-zgodnie z obowiązującym cennikiem egzaminacyjnym Oyama PFK. Osoby, które podchodzą pierwszy raz do egzaminu (grupa początkująca) mogą zdawać na dwa stopnie – 10,9 kyu. Osoby, które nie zaliczą egzaminu – przystępują do egzaminu poprawkowego po upływie miesiąca (zgodnie z obowiązującym regulaminem ).
EGZAMIN NIE JEST OBOWIĄZKOWY (DO EGZAMINU PRZYSTĘPUJĄ DOBROWOLNIE UCZESTNICY ZAJĘĆ, KTÓRZY SPEŁNIAJA POWYŻSZE WYMAGANIA).
Osoby, które nie podejdą do egzaminu uczestniczą obowiązkowo w zajęciach w ramach treningu. Zapisy do 16.12.2022.
Opłaty egzaminacyjne należy uiścić na ręce instruktora prowadzącego zajęcie najpóźniej do dnia 16.12.2022 r. .

.