Karate – Padew Narodowa

Od 5 roku życia – przyjmujemy na zapisy!

Adres:
Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 1

Zajęcia:
Wtorki, czwartki:
Grupa młodsza, godzina 17:00 – 18:30
Grupa starsza, godzina 18:30- 20:00

Treningi w Padwi Narodowej odbywają się w ramach dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, dla wszystkich mieszkańców Gminy Padew oraz uczniów Szkoły Podstawowej w Padwi są nieodpłatne i są sponsorowane w całości przez Gminę Padew Narodowa.