Kontakt

Tarnobrzeski Klub Oyama Karate

Zarząd:
Grzegorz Uzar – prezes
Beata Grabska – członek zarządu
Paweł Piekutowski – skarbnik

Siedziba:
ul.: Wyspiańskiego 12/34
39-400 Tarnobrzeg

Dane konta bankowego:
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzeg
Nr. Rachunku: 23 9434 0002 2001 1000 0225 0001

Forma prawna działalności klubu:
Stowarzyszenie sportowe TARNOBRZESKI KLUB KARATE

Dane rejestrowe:
NIP: 8672020935
REGON: 831308967
KRS: 0000127854
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO