O nas

Jesteśmy Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej „Tarnobrzeski Klub Karate”.

Nasze stowarzyszenie jest członkiem Polskiego Związku Kickboxingu, Oyama International Karate Federation oraz Oyama Polskiej Federacji Karate.

Jesteśmy najstarszym Klubem Karate w Tarnobrzegu. Prowadzimy zajęcia dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych nieprzerwanie od lat 70 -tych XX wieku.

W latach 1979 – 1985 działaliśmy jako członek TKKF, a od roku 1985 do 1999 byliśmy członkiem Polskiego Związku Karate Kyokushinkai, następnie od roku 1999 zarząd klubu podjął decyzję o zmianie przynależności członkowskiej i przystąpił do Polskiej Federacji Oyama Karate.

W obecnej formie stowarzyszenia sportowego Klub został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w 2002 roku.

Prowadzimy zajęcia z treningi z zakresu kickboxingu, karate oraz samoobrony. W zajęciach uczestniczą dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe.

Podstawowa działalności naszego Klubu to: treningi, szkolenia trenerów, organizacja zajęć sportowych, organizacja imprez sportowych a także udział w imprezach organizowanych przez inne powołane do tego celu organizacje, propagowanie wśród społeczeństwa wychowania fizycznego i sportu, prowadzenie pracy wychowawczej wśród swoich członków i w tym zakresie współpraca z organizacjami młodzieżowymi, współpraca ze szkołami i placówkami oświatowymi, zapewnienie młodzieży możliwości udziału w sporcie kwalifikowanym, kształtowanie u członków Klubu wysokich wartości moralnych i fizycznych, zapewnienie ogółowi przeżyć i widowisk sportowych o wysokich walorach estetycznych stanowiących wartościową formę wypoczynku, aktywne uczestnictwo naszych reprezentantów w zawodach, turniejach i mistrzostwach kickboxingu, karate organizowanych na terenie całej Polski. Zawodnicy Mamy wśród swoich wychowanków wielokrotnych Mistrzów Polski, Europy i członków kadry narodowej zarówno w karate jak i w kickboxingu.

Działalność Klubu opiera się głównie na społecznej działalności naszych członków – trenerów.

Utrzymujemy się wyłącznie ze składek członkowskich i opłat za uczestnictwo w zajęciach.

Instruktorzy:
Grzegorz Uzar 3 Dan – mgr Wychowania Fizycznego, instruktor karate, kickboxingu, samoobrony.
Łukasz Adamkiewicz 1 Dan – instruktor karate,
Paweł Piekutowski – instruktor sportu i rekreacji ruchowej