Dnia 15 czerwca 2019 r. na terenie ośrodka „ Balaton” w Wojkowie odbył się piknik pod hasłem” Bezpieczne wakacje- kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą oraz w czasie wolnym”. Organizatorem imprezy był Tarnobrzeski Klub Karate. W pikniku wzięli udział członkowie klubu oraz mieszkańcy gminy Padew, Tuszów Narodowy, Gawłuszowice oraz powiatu mieleckiego. W trakcie pikniku zostały przeprowadzone zajęcia/ szkolenia profilaktyczne przeprowadzone przez Policje, straż pożarną oraz ratowników WOPR Tarnobrzeg pod katem zbliżającego się okresu wakacyjnego i zagrożeń z tym związanych. Były to prelekcje miedzy innymi odnośnie:
– zachowań ryzykownych w czasie wolnym, przedwakacyjna edukacja dzieci i młodzieży w zakresie odpowiedzialności prawnej nieletnich, unikania zagrożeń, wpływu środków psychoaktywnych w tym dopalaczy oraz innych używek jako czynników kryminogennych i predestynujących do stania się ofiara przestępstwa, szkolenie z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym (KPP Mielec);
– pierwszej pomocy przedmedycznej przeprowadzonej przez druhów z OSP Jaślany;
– szkolenie z zasad bezpiecznego zachowania nad wodą w wodzie oraz na wodzie, pokaz ratownictwa wodnego przeprowadzony przez ratowników WOPR oraz druhów z OSP Padew Narodowa.

Uczestnikom pikniku rozdane zostały materiały/ulotki itp. Informacyjno-edukacyjne odnośnie zasad bezpiecznego zachowania nad wodą, ulotki uświadamiające konsekwencje nadużywania alkoholu oraz narkotyków. Ponadto dzieci, młodzież jak również dorośli mogli sprawdzić swoje umiejętności i wiedzę w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej, ratowaniu osób topiących się.
Piknik współfinansowany był ze środków Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, Starostwa Powiatowego w Mielcu, środków własnych Tarnobrzeskiego Klubu Karate jak również dzięki wsparciu finansowemu firmy Transhandrol z Padwi Narodowej oraz Delikatesom „Premium” Marcin Madej.

Galeria zdjęć