PIKNIK KLUBOWY NA ZAKOŃCZENIE SEZONU 2021/2022

W sobotę 18 czerwca 2022 roku na obiektach „Jeziora Tarnobrzeskiego” Tarnobrzeski Klub Karate zorganizował piknik rodzinny dla członków klubu. Piknik odbył się pod hasłem „Bezpieczne wakacje – kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą oraz w czasie wolnym”,
w którym poza członkami klubu brali udział mieszkańcy miasta Tarnobrzega, powiatu tarnobrzeskiego oraz powiatu mieleckiego. Celem realizacji zadania była integracja członków klubu, środowiska lokalnego, promowanie pozytywnych wartości i wzorców karate/kickboxingu – honorowej rywalizacji, wzajemnego szacunku, przyjaźni i zdrowego stylu życia, a przez to odciągnięcie dzieci i młodzieży od złego wpływu środowiska oraz zapobieganie patologiom społecznym. Ponadto profilaktyka pod kątem zbliżającego się okresu wakacyjnego i zagrożeń z tym związanych.

Podczas pikniku  funkcjonariusze z KPP w  Mielcu – Naczelnik Wydziału Prewencji  komisarz Bartosz Gracz, sierż. szt.. Ewelina Zięba – Zespół Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii, Policjanci WRD KPP w Mielcu, asp. szt. Jacek Trzeciak, dzielnicowy  z KMP Tarnobrzeg, Mateusz Bajor WOPR Tarnobrzeg oraz strażacy z PSP Tarnobrzeg, przeprowadzili   prelekcje oraz szkolenia dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych z zakresu:

  •  profilaktyki zachowań ryzykownych w ramach programu działań prewencyjnych „Bezpieczne Wakacje”,
  • przedwakacyjnej edukacji dzieci, młodzieży oraz dorosłych w zakresie odpowiedzialności prawnej nieletnich, unikania zagrożeń, wpływu środków psychoaktywnych w tym dopalaczy oraz innych używek jako czynników kryminogennych i predestynujących do stania się ofiarą przestępstwa, rozpoznawania środków narkotycznych i ich działania,
  • edukacji dzieci i młodzieży, uczestników letniego wypoczynku o zagrożeniach związanych z kąpielą na otwartych zbiornikach wodnych.

Po zakończonych prelekcjach sierż. Szt. Ewelina Zięba przeprowadziła konkurs
z nagrodami dla dzieci z zakresu zdobytych informacji.

Dla wszystkich uczestników pikniku był wspólny grill, pływanie na żaglówkach a dla najmłodszych gry i zabawy. Dodatkowo można było z bliska zapoznać się z pracą policjantów, strażaków, ratowników WOPR, wyposażeniem radiowozów, motocykli policyjnych, wozów bojowych PSP, łodzi WOPR.

Składamy serdeczne podziękowania firmie „Froneri Polska Sp.zo.o.” z Mielca za zasponsorowanie lodów dla wszystkich uczestników pikniku.

Składam wielkie podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w organizację
i przeprowadzenie pikniku – organizacja z wami takich imprez to naprawdę przyjemność.