2019
Miejsce I Padew Narodowa 21.12.2019r.
Miejsce i Padew Narodowa 21.12.2019r.
2020
Miejsce I Bielsko-Biała 07.03.2020r.
2021
Miejsce I Bełżyce 12.06.2021r.
Miejsce II Przemyśl 03.06.2021r.
Miejsce I Tarnobrzeg 16.10.2021r.